ไทย English
เกี่ยวกับเรา  
เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับ BH
พรีเซนเตอร์ BH / สปอนเซอร์
ใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ระดับสากล
ประวัติบริษัท BH
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
About us
    หน้าแรก > เกี่ยวกับเรา > ใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ระดับสากล

ใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ระดับสากล

ISO 14001
ISO 14001 Certifications
ISO 14001
ISO 14001 คือมาตราฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสากล(Environmental Management System, EMS)ระบบการจัดการในการผลิตอุปกรณ์ออกกำลังกายของ BH ได้มาตราฐานการปกป้องและป้องกันมลพิษต่างๆ ทุกประการ และมีการประเมินมาตราฐานตามระยะเวลากำหนดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กันไปอย่างสมดุล
ROHS Certification from European Union pic
ระบบคุณภาพ ISO9001
ISO 9001 Certifications
ระบบคุณภาพ ISO9001
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท BH ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสหภาพยุโรป
การรับรองมาตราฐานเพื่อสิ่งแวดล้อม ROHS
ชุดผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ BH ผ่านการรับรองมาตราฐานเพื่อสิ่งแวดล้อมจากสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นข้อกำหนดสากลที่ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดจะต้องปราศจากสารที่เป็นอันตรายในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์
CE
การรับรองมาตราฐานสิค้าอุตสาหกรรม CE
ชุดผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ BH ผ่านการรับรองมาตราฐานสินค้าอุตสาหกรรมจากสหภาพยุโรป ซึ่งคำนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม
 
European's First Choice Award
European's First Choice Award pic
Head of the Class 2010 AWARD
ถูดจัดอันดับให้เป็นสินค้า
"BEST BUY"ที่สุดในหมวด"Head of the Class"จากเว็บไซต์
FitnessProfessorของสหรัฐ
 
Top Gear of the Year Award
ได้รับการโหวตให้เป็น "Top Gear of the Year Award"
จาก Gear Awards สหรัฐ
Top Gear of the Year Award pic
Great Gear of the Year Award
ได้รับการโหวตให้เป็น "Great Gear of the Year Award"
จาก Gear Awards สหรัฐ
 
   

BH Hipower Commercial Machines- Gym equipment, Treadmill, Crosstrainer, Exercise Bike