ไทย English
ผลิตภัณฑ์  
ผลิตภัณฑ์

ลู่วิ่งไฟฟ้า
เครื่องเดินวงรี
จักรยานออกกำลังกาย
เครื่องกรรเชียงบก
โฮมยิม
News
    หน้าแรก > ผลิตภัณฑ์ > จักรยานออกกำลังกาย > H915P Indoor Bike
London 2012 Olympic champion, Nicola Spirig, sponsored by BH
BH H915P Indoor Bike

H915P Indoor Bike

Product Description
H915P Chain Drive Indoor bike The Feel of Real Bike Riding Chain drive system A chain drive gives you a smooth quality ride that is more similar to an outdoor bike. It takes high loads with stronger and more durable workout. If you love to bike outdoors, then you'll get the same riding experience on chain-driven indoor cycling. Fully adjustable seat and handlebar By the adjustment of handlebar and seat both vertically and horizontally, Users can easily set up their own perfect riding position of H915P. (image) Seat adjustment / Handlebar adjustment Upgrade console with tablet holder Make Exercise Much Interesting! Exclusively combine console with tablet holder to your indoor bike handlebars so you can watch a video or read while workout. The holder can be adjusted to fit most tablet and mobiles. Make your training more interesting! Casting iron flywheel Center balanced 14 kg flywheel maintains excellent equilibrium and momentum during cycling. The casting treatment could also enhance the durability and prevent corrosion. Integrated shift & brake knob Users can regulate the knob to left or right to fine-tune the resistance levels. Push down emergency brake. Front fork stems structure The front place of the fork stems design provides a stronger rigidity of the structure. Provides perfect support of the users load. It offers more stable and smoother riding experience. Tig pulse welding BH applies computer pulse tig welding for smooth even fish scalloped surfaces that can enhance the strength of the frame. New crank set design Totally new crank set design combined with heavy duty bearings allows the cycling movement smoothly and enhance the durability. Ultra strong BB and axles The rigid bottom bracket features well thermal protection and high reliability, and ensures greater torsion stiffness and cycling efficiency. Hi-tech friction brake pad The fabric component material can resist high temperature caused by friction. Make your workout more intensive and burn more calories by a higher resistance level. High density padded seat Heat and perspiration can dissipate through the groove of the saddle, greatly improving comfort. Dual SPD-trekking pedals Dual sided SPD compatible pedals allow workout with cycling shoes for heavy duty training or sneakers for ¬¬¬normal training Sheathing of flywheel Covered on top of flywheel, the sheathing effectively avoids rusting from sweating. Front-mounted transport wheels The built-in transport wheels in the front allow users to move easily. Water bottle holder The water bottle holder is built into the frame for easy access. Specifications Flywheel weight: 14 kg Dimensions: (L*W*H) 120×65×125 (cm) Resistance levels: Continuous Weight: 43.4KG Data readout: distance, time, speed, calories, RPM Made in Taiwan

無標題文件
บริษัท Beistegui Hermanos S.A. ที่รู้จักกันทั่วไปในนามของบริษัท BH ก่อตั้งโดยพี่น้องตระกูล Beistegui Hermanos สำนักงานใหญ่ของ BH กรุ๊ปตั้งอยู่ที่เมืองบีโตเรีย-กัสเตย์ซ ประเทศสเปน และปัจจุบัน BH กรุ๊ปเป็นกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ที่สุด และเป็นกลุ่มบริษัทเดียวที่มีอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะในเชิงพาณิชย์และสำหรับใช้งานในบ้านในสหภาพยุโรป
*Specifications are subject to modification without prior notice due to continuous product development.
   
BH Hipower Commercial Machines- Gym equipment, Treadmill, Crosstrainer, Exercise Bike