ไทย English
คำยืนยันจากลูกค้า  
คำยืนยันจากลูกค้า

Reference
    หน้าแรก > คำยืนยันจากลูกค้า

ศูนย์ออกกำลังกาย Kirolak เลือกใช้แต่อุปกรณ์ออกกำลังกายของ BH

Rekalde Bilbao, Spain

โดยเลือกใช้แต่อุปกรณ์บริหารร่างกายและเครื่องออกกำลังกายของ BH HiPower
ที่มีการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมที่หลากหลาย
ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างเต็มที่

   

   


ก่อนหน้า: Dublin, Ireland_Ladies Gym – Strength & Fitness Westside
ถัดไป: Sunglass worldwide leader - Oakley, California, USA
   

BH Hipower Commercial Machines- Gym equipment, Treadmill, Crosstrainer, Exercise Bike