ไทย English
คำยืนยันจากลูกค้า  
คำยืนยันจากลูกค้า

Reference
    หน้าแรก > คำยืนยันจากลูกค้า

ศูนย์ออกกำลังกาย Gold's Gym – อินโดนีเซีย

Gold's Gymศูนย์ออกกำลังกายที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินโดนีเซีย เลือกใช้ผลิตของ BH HiPower
 


ก่อนหน้า: University of Wisconsin - Wisconsin - USA
ถัดไป: ศูนย์ความงาม Modern Beauty Center – ฮ่องกง
   

BH Hipower Commercial Machines- Gym equipment, Treadmill, Crosstrainer, Exercise Bike