ไทย English
คำยืนยันจากลูกค้า  
คำยืนยันจากลูกค้า

Reference
    หน้าแรก > คำยืนยันจากลูกค้า

ศูนย์ออกกำลังกาย World Gym – ไต้หวัน

ศูนย์ออกกำลังกาย World Gymเป็นศูนย์ออกกำลังกายที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก ที่เลือกใช้งานอุปกรณ์ออกกำลังกายของ BHเป็นตัวเลือกแรก

ระหว่างปี ค.ศ. 2001 ถึง ค.ศ. 2011 World Gymขยายกิจการอย่างรวดเร็ว จากศูนย์ออกกำลังกายสาขาแรก จนมีศูนย์ออกกำลังถึง 21 แห่ง ที่กระจายตัวอยู่รอบเกาะไต้หวัน

World Gymเป็นศูนย์ออกกำลังกายแบบแฟรนไชส์ระดับอินเตอร์แห่งแรกที่เข้ามาเปิดสาขาในประเทศไต้หวัน

BHและ World Gymได้ร่วมกันสร้างรูปแบบการค้าของศูนย์ออกกำลังกายที่ทันสมัยขึ้นในประเทศไต้หวัน โดยหวังว่าจะช่วยให้คนไต้หวันมีสุขภาพที่แข็งแรงยิ่งขึ้น ด้วยสภาพแวดล้อมในการออกกำลังกายแบบมืออาชีพ

ศูนย์ออกกำลังกาย World Gym Elite ในตึกไทเป 101

World Gymสาขาต่างๆ ในนครไทเป รวมถึง สาขาซินเตี้ยน, สาขาซินจวง, สาขาเน่ยหู

World Gymสาขาจงลี่ เมืองเถาหยวน

ก่อนหน้า: ศูนย์ออกกำลังกาย HOLIDAY GYM - กรุงมาดริด สเปน
ถัดไป: CTC CUIDA TU CUERPO - GRANADA - SPAIN
   

BH Hipower Commercial Machines- Gym equipment, Treadmill, Crosstrainer, Exercise Bike